Asırlık Çifte Başlılığa “Çifte Tokat”

Bugünlerde tartışılan Başkanlık Sistemi’nin temelleri dört büyük Halifelerimiz döneminde atılmıştır!

Bismillahirrahmanirrahıım

Başkanlık Sistemi’nin Merkezi, Medine-i Münevvere’ye bizi ulaştıran Allah’ımıza hamd, baş öğretmenimiz, önderimiz ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize, Ehli Beytine, Ashabına ve izinden gidenlere selam olsun!

Problemlerimizin çözümünde, Sevgili Peygamberimizle başlayan Asr-ı Saadet yıldızlarının hayatlarında hepimiz için doyumsuz örnekler var!

Bu çıkış yollarından biri de Asr-ı Saadet’teki Başkanlık Sistemi’dir!

Dünya devletlerinin krallık ve padişahlık ile yönetildiği dönemde, saltanatı kaldıran ilk örnek, Asr-ı Saadet’teki Dört Halife devridir!

Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (r.a.) Efendilerimiz, istişare yoluyla seçilerek devlet başkanı oldular.

Şehadetlerinden sonra hiç birinin yerine evlatları getirilmemiştir. Babadan oğula miras malı gibi devredilen saltanata, yani kral ve padişahlığa asla izin vermemişlerdi!

İşte, bugünlerde tartışılan Başkanlık Sistemi’nin temelleri dört büyük Halifelerimiz döneminde atılmıştır!

Ve çifte başlılığa da asla izin verilmemiştir!

Devlet Başkanımız Hz. Ali (r.a) Efendimizin, çifte başlılığı ortadan kaldırmak ve devletin birliği ve istikrarı adına Sıffın‘da, iktidar gasıbı Muaviye ve taraftarlarına karşı savaşmak mecburiyetinde kaldığını asla unutmayalım!

Amerika ve Avrupa, seçim yoluyla başkanlık sistemini asırlar sonra ancak Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra uygulamaya başladılar!

Osmanlı Padişahları da ŞURA’ya dayanan yönetim ilkelerine dayalı Başkanlık sistemiyle kıtaları yönetmeyi başardılar!

Ve öz kardeşleri hatta evlatları da olsa, devleti zayıflatıcı çifte başlılığa asla izin vermediler!

Asrımızda ise başkanlık otoritesinin planlı bir şekilde sarsıldığı Afganistan, Suriye, Irak ve Libya’da çifte başlılığın felaketlerini bizzat yaşayarak görmüyor muyuz?

Bu ülkelerdeki çoklu başlılıklar nedeniyle işgal, kan, göç ve gözyaşı belalarıyla mazlum coğrafyalar yok ediliyor!

O ülke halkları; başlarındaki Saddam, Kaddafi gibi otoriter idareleri bile mum ışığıyla arar oldular!

Osmanlı Cihan Devleti’ni otoritesiyle beraber yıkanlar, sultanı ve aile mensuplarını kovmanın resmi bayramını yaptırdılar!

Hanedanı, ”Padişahlığı yıktık” diye bu topraklardan kovarken; başımıza, TSK, AYM, Danıştay, medya ve derin sermaye gibi, birden fazla padişah musallat ettiler!

Ve yüz yıldır savaşmayan Türkiye’mizi, savaşlarında yenilmiş Avrupa ülkelerine muhtaç hale düşürdüler!

Çifte başlar sebebiyle şehidlerimiz Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmeddin Erbakan merhumlar gibi nice başları yok ettiler!

Batı, başkanlık sistemimizi çökerterek İslam alemini paramparça etti!

Ve bu sistemi Vatikan’a taşıdılar!

Şimdi yüz yıldır; ülkelerimiz, kültürümüz, akıllarımız, maddi devasa imkanlarımız, Vatikan merkezli Yahudi kökenli Papalar eliyle işgal edildi!

ABD ve diğer beşli çete Vatikan’ın emrinde birer haçlı ordusudur!

Papa’nın başkanlık sistemine hayır diyorsak; her vatansever birey olarak, Türkiye’mizin başkanlığına “EVET!” diyeceğiz!

Hem de ülkemizdeki padişahlıkları çifte tokatla yıkarak başkanlığa “EVET” diyeceğiz!

Mandacı ve mandacı siyasetin adalet şirazesinden fırlamış  yargının, tekelci sermayenin, Firavunların sihirbazları karanlık odaların, satılmış medyanın, darbeci silahlı ve sivil bürokrasinin üç yüz yıllık saltanatını yıkmak için “EVET” diyeceğiz!

Süper güç bir Türkiye’nin oluşması adına, ayağındaki siyasi, ticari ve adli prangaları kırmak için Başkanlık Sistemi’ne “EVET!” diyeceğiz!

Nisan ayındaki Referandum tarihi bir seçimdir!

Bu referandum da oylarımızla; Dünya’yı, Roma merkezli Başkanlık mı yoksa İstanbul yani Türkiye Merkezli Başkanlık mı yönetecek? sorusuna cevap vereceğiz!

Akl-ı selim sahibi vatanseverler olarak İstanbul merkezli bir dünya için “EVET” diyeceğiz inşaAllah!

Allah (c.c.); dinimize, vatanımıza, nefislerimize ve nesillerimize savaş açanlara karşı bizim daim yâr ve yardımcımız olsun!

Başkanlığın, aşkın, sevginin merkezi Medine-i Münevvere’den selam ve dua ile!

***

Tatil olması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun.

İnşallah Salı Akşamı Saat 20.45’te Akit TV ve Kocaeli TV Ortak Canlı yayınında MİLLİ DİRİLİŞ programında buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz!

Selam, sevgi ve duayla

Şevki Yılmaz

 

facebook-twitter/sevkiyilmaz

@milli_dirilis

www.sevkiyilmaz.net