'Yanlış' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "yanlış" şeklindedir.

Yanlış kelimesinin kökeni nedir?

Yanılmak kelimesinden türemiş Türkçe bir kelimedir.

Yanlış ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata.
  2. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı.
  3. Hatalı bir biçimde.
  4. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

Yanlış kelimesiyle örnek cümle

"Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum." (Sait Faik Abasıyanık)