Aba ne demektir?

1. halk ağzı. Abla, büyük kız kardeş

2. (Çocuk dilinde) Abla

Aba kelimesinin kökeni nedir?

Eski Türkçedeki "apa" kelimesinden gelmektedir.

Aba kelimesiyle örnek cümle

Senin annen yok mu?

-Abam var, hocanım. (Reşat N. Güntekin)