Abâ ne demektir?

Yünden dokunmuş, çok sağlam, eskiden daha ziyade küçük esnafın ve fakir kimselerin giydikleri potur, hırka, cepken, palto, terlik vb. şeyler yapılan, çoğunlukla deve tüyü renginde bir çeşit kaba kumaş, kaba çuha.

Bir diğer anlamı bu kumaştan yapılmış bol ve geniş giyecek, hırka, cüppedir.

Abacı ne demektir?

Aba denen kumaşı yapan, bu kumaştan giyecek şeyler diken veya bunları satan esnaf.

Aba kelimesinin kökeni nedir?

Arapça kökenlidir.

Aba kelimesiyle örnek cümle

Hepsi sırtmda aba günlerce/ Gittiler, içieri hicranla dolu. (Yahya Kemal)