Abbas isminin anlamı nedir? Abbas ne demektir? آبادی

-  Bu kelime "abese" (Çehre eğmek, surat asmak) kökünden gelmektedir. Çatık kaşlı, keskin bakışlı, sert bakan, arslan, gazanfer anlamlarına gelir.

Sahabei Kiram'dan bu ismi alanlar olmuştur. Peygamberimiz (S.A.V.)'in amcalarından birinin adıdır. Müslümanların çok kullandıkları bir isimdir.

Kökeni: Arapça