Abdulgafur isminin anlamı nedir? Abdulgafur ne demektir? 

Esmaül-Hüsna'dan biri olan "Gafur" kelimesi Kur'ân-Kerîm'de Allah adı olarak çok geçmektedir.

Bu ismin anlamı; merhameti, bağışlaması çok olan, affedici Allah'ın kulu demektir. Mevlana'nın halifelerinden âlim bir zatın adıdır.

 Kökeni: Arapça