İşte, “Abdullah bin Süheyl kimdir? Abdullah bin Süheyl nerede doğmuştur? Abdullah bin Süheyl ne zaman doğmuştur? Abdullah bin Süheyl nasıl Müslüman olmuştur? Abdullah bin Süheyl nasıl hicret etmiştir? Abdullah bin Süheyl nasıl evlenmiştir? Abdullah bin Süheyl’in cesareti, Abdullah bin Süheyl ‘in hayatı, Abdullah bin Süheyl’in vefatı…” sorularının cevapları…

Hz. Abdullah, İslâmiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Müşriklerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Peygamberimizin müsaadesi üzerine Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldı. Rahattı. Kimse ibadetine engel olmuyordu. Fakat bütün Muhacirler gibi o da Resulullahtan ayrı kalmanın ıstırabını yaşıyordu. Daha fazla dayanamadı. Her türlü çile ve işkenceyi göze alarak Mekke'ye döndü.

O sıralar müşrik olan babası Süheyl, oğlunun Müslüman olmasına; hele hele hicret etmesine çok içerlemiş ve kızmıştı. Oğlunun geri dönmesine çok sevindi. İşte artık eline fırsat geçmişti. Hz. Abdullah'a gereken cezayı verecek, aklı sıra onu dininden döndürecekti. Hemen harekete geçti. Önce şiddetli bir şekilde dövdü. Sonra da direğe bağladı. İşkenceyi o derece arttırdı ki, sonunda Hz. Abdullah kalben inandığı halde müşrik görünmek mecburiyetinde kaldı. Böylece babasının zulmünden kurtuldu.

Süheyl oğlunu çözdü. Birçok ikramda bulundu. Onun putlara tekrar dönmesine çok sevinmişti. Günler böylece geçti. Müşrikler Bedir Savaşı için ordu hazırladılar. Süheyl kendisi bu orduya katıldığı gibi, oğlunu da yanına aldı. Artık onun Müslüman olabileceğine ihtimal vermiyordu. Halbuki Hz. Abdullah zaten Müslümandı. Dininden dönmemiş, müşrik olduğunu sadece diliyle söylemişti. Kalben kuvvetli bir imana sahipti.

Hz. Abdullah o günden beri Peygamberimize kavuşmak için fırsat kollamış, fakat bir türlü bu fırsata kavuşamamıştı. Bunun kendisi için iyi bir imkân olacağını düşündü. Bir yandan da Cenab-ı Hakka duâda bulundu, Ondan yardım istedi.

İki ordu Bedir'de karşılaştılar. Hz. Abdullah bedenen müşriklerin arasında bulunsa da, ruhen Müslümanların yanındaydı. İç dünyasında Resulullaha kavuşmanın, müşriklere karşı kılıç kullanmanın hesaplarını yapıyordu. Müşrikler sayıca çok fazlaydı. Bir an önce Müslümanların safına geçmek gerektiğini düşündü. Nihayet bir fırsatını buldu. Ani bir hamle yaparak mücâhidlere iltihak et ti. Artık aylardır kurduğu hayaller gerçekleşmişti. Ölse de gam değildi.

Babası, oğlunu Müslümanların safında görünce çok kızdı. Ağır laflar söyledi. Fakat Abdullah'ın (r.a.) bunlara aldıracak vakti yoktu. Babasına, "Cenab-ı Hak bunu benim için hayırlı kıldı" cevabını verdi. Sonra da bütün kiniyle müşriklere saldırdı. Zaten hep bu anı beklemişti. Bu savaşta çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamberimizin takdirini kazandı. O sıralar 27 yaşında bulunuyordu.

Hz. Abdullah, Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katıldı. Umre Seferinde bulundu. Bu arada kendisini derinden üzen bir hadiseyle karşılaştı. Müşrikler, Peygamberimizi Mekke'ye sokmak istemiyorlardı. Fakat barış taraftarıydılar. Bunun için Süheyl bin Amr'ı görevlendirdiler. Süheyl, anlaşmanın başına Besmele yazılmasına ve Peygamberimizden Allah'ın Resulü olarak bahsedilmesine itiraz etti. "Biz senin Resulullah olduğuna iman etseydik zaten seninle savaşmazdık" dedi. Peygamberimiz bu anlaşmada Süheyl'in bütün şartlarını kabul etti. Müslümanlardan bazılarını da buna şahit gösterdi. Şahitlerden birisi de Abdullah'tı.

Babasının Resulullaha karşı bu saygısız davranışı, Hz. Abdullah'ı çok üzdü. Mahcubiyetinden başını yere eğdi. Fakat biraz sonra Hz. Abdullah'ı bundan kat kat fazla mahzun eden bir hadise daha yaşandı. Hz, Abdullah'ın kardeşi Ebû Cendel, Müslüman olduğu için müşrikler tarafından zincire vurulmuştu. Fakat bir fırsatını bulup kaçmış ve Peygamberimize sığınmıştı. Süheyl bin Amr birden bire oğlunu karşısında görünce şaşırdı. Ebû Cendel'in boynundan tuttu. Elindeki dikenli, budaklı ağaç parçasını yüzüne çarptı. "Ey Muhammed! Anlaşmamız üzere bana geri çevireceğin insanların ilki budur" dedi. Peygamberimiz önceleri bu teklifi kabul etmek istemedi. Fakat Süheyl "Anlaşmayı imzalamam" diye diretince mecbur kaldı. Eba Cendel'i (r.a.) babasına teslim etti. Bu arada Ebû Cendel'e (r.a.), "Biraz daha sabret. Allah'tan bunun mükâfatını dile, şüphesiz Allah senin için bir genişlik yaratır" buyurdu.

Ebû Cendel Resulullahın isteğine teslimiyetle razı oldu. Her türlü zorluğu göze alarak babasıyla birlikte Mekke'ye geri döndü. Bu hadise orada bulunan bütün Sahabîleri derinden üzmüştü. Fakat Hz. Abdullah'ı daha da çok üzmüş, hicrana boğmuştu. Ancak sabredecekti. Cenab-ı Hakkın bir sebep yaratacağına inanıyordu.

Hz. Abdullah Mekke'nin Fethinde de bulundu. düşmanlıkta aşırı giden bazı müşrikler gibi babası Süheyl de yakalandığında öldürülecek olan müşrikler arasındaydı. Peygamberimizden babasını affetmesi ricasında bulundu. Resulullah da (a.s.m.) Hz. Abdullah'ın ve kardeşi Ebû Cendel'in (r.a.) hatırına Süheyl'i affetti. Hz. Abdullah buna çok sevindi. Hemen koştu, babasını gizlendiği yerde buldu ve müjdeyi verdi. Süheyl bin Amr, Müslümanlara yaptığı bunca düşmanlıktan sonra affedileceğine katiyen ihtimal vermiyordu. Peygamberimizin bu alicenaplığı karşısında kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bundan sonra canla başla İslâmiyet için çalışmaya başladı. Zaman zaman eski hayatını hatırlayıp ağlardı.

Hz. Abdullah, Peygamberimizin vefatından hemen sonra meydana gelen dinden dönme hareketlerini bastırma a büyük gayretler gösterdi. Kahramanca cihad etti. Neticede şehadete erme saadetini kazandı. O sırada 38 yaşında bulunuyordu.

Hz. Ebû Bekir hac esnasında Hz. Abdullah'ın babası Süheyl bin Amr'a taziyelerini bildirdi. Başsağlığı diledi. Yıllar önce Müslüman oldukları için çocuklarına her türlü işkenceyi reva gören Hz. Süheyl, "Keşke ben de şehid olsaydım" temennisinde bulundu. Sonra da şöyle dedi: "Resulullahtan bana, şehidin ailesinden yetmiş kişiye şefaat edeceği haberi ulaştı. Ben oğlumun benden önce kimseye şefaat etmeyeceğini umuyorum."