Abdulvehhab isminin anlamı nedir? Abdulvehhab ne demektir?

Esmaül-Hüsna'dan biri olan ''Vehhab'' kelimesi Kuran-ı Kerim'de Allah'ın sıfatı olarak üç yerde geçmektedir.

Bu isim; çok çok affedici, bağışı ve affı bol olan, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayıp duran Allah'ın kulu anlamina gelir.

Hicri onuncu asırda yaşamış meşhur bir âlimin adıdır (Abdulvehhab-ı Şarani).

 Kökeni: Arapça