Abdusselam isminin anlamı nedir? Abdusselam ne demektir?

Bir erkek ismi olarak kullanılan Abdusselam isminin anlamı nedir? Abdusselam ne demektir?

Yaşam 18.12.2019 - 13:09 08.09.2021 - 12:18

Abdusselam isminin anlamı nedir? Abdusselam ne demektir?

Esmaül-Hüsna'dan biri olan "Selam" kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın sıfatı olarak bir yerde geçmektedir.

Bu isim; fani olmayan, gelip geçici bulunmayan, zevalsiz, ebedî olan, bütün âfât ve kederlerden salim olan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, barışçı olan, Cennetteki bahtıyar kullarına selam eden Allah'ın kulu anlamına gelir.

Meşhur Fas evliyasından birinin adıdır. Şimali (kuzey) Afrika'da sûfiliğin mümessili sayılır.

 Kökeni: Arapça 

Yorumlar