Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik yaptığı açıklamada, “Ülkemizin Kuruluş Beyannamesi olan Misakı-Milli 28 Ocak 1920'de Meclis'te imzalanan ve 17 Şubat 1920'de ise Meclisi Mebusan kürsüsünden tüm dünyaya ilân edilen Kabataş'daki Bina Misakı-Millî Müzesi olsun” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki belge hırsızlığının arkasında vurgun mu yatıyor? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki belge hırsızlığının arkasında vurgun mu yatıyor?

Çevik açıklamasının devamında “23 Nisan 1920 de Ankara'da açılan Meclis'te İstanbul’daki Meclisi Mebusan Milletvekillerinden 174 kişi mevcuttu. İstanbul ve Meclisi Mebusan işgal edildiği için çalışamayan Lozan Sözleşmesi’ni kabul etmeyen İstanbul Meclisi 12 Nisan da fiilen çalışmalarına son değil ara verdi. Meclisi Mebusan’da çıkarılmaya çalışılan içki yasağı kanunu 23 Nisan'da Ankara'da Meclisin açılışında devam etti. Tarihte demokratik ilk Meclis olarak biliniyordu. Milletin iradesinin tecelligahı Büyük Türkiye Meclisi 16 Nisan 1923'te fesh edilerek millete ilk darbe yapılmış oldu. Son 300 yılında çok darbeler görmüş olan Türkiye 'de Darbecileri afişe etmek, tarihimizle yüzleşmek için İstanbul Beşiktaş Meclisi Mebusan Caddesi no:24'de bulunan Fındıklıdaki Meclis-i Mebusan Binası Misak-I Milli Müzesi veya TBMM İstanbul Yerleskesi olmalı.” İfadelerini kullandı. 

TARİHİNİ KAYBEDEN MİLLET HAFIZASINI DA KAYBEDER

Çevik, “Tarihini kaybeden millet hafızasını da kaybeder. Tarihi Meclise ve Milli iradeye sahip çıkmamak işgalcilere ve darbecilerle hesaplaşmamaktır ve millete hakarettir. “ dedi.