Adiyy bin Hatem kimdir? Adiyy bin Hatem‘in hayatı...

Adiyy bin Hatem kimdir? Adiyy bin Hatem nerede doğmuştur? Adiyy bin Hatem ne zaman doğmuştur? Adiyy bin Hatem nasıl Müslüman olmuştur? Adiyy bin Hatem nasıl hicret etmiştir? Adiyy bin Hatem nasıl evlenmiştir? Adiyy bin Hatem’in cesareti, Adiyy bin Hatem‘in hayatı, Adiyy bin Hatem’in vefatı…

İslam 18.12.2019 - 17:25 18.12.2019 - 17:25

İşte, “Adiyy bin Hatem kimdir? Adiyy bin Hatem nerede doğmuştur? Adiyy bin Hatem ne zaman doğmuştur? Adiyy bin Hatem nasıl Müslüman olmuştur? Adiyy bin Hatem nasıl hicret etmiştir? Adiyy bin Hatem nasıl evlenmiştir? Adiyy bin Hatem’in cesareti, Adiyy bin Hatem‘in hayatı Adiyy bin Hatem’in vefatı…” sorularının cevapları…

Delilsiz, araştırmasız ve sadece taklidi olarak bir davayı benimseyenlerin, ileri de karşılaşacakları küçük sarsıntılar karşısında tereddüde düşmeleri, hatta o davadan vazgeçmeleri mümkündür. Düşünerek, akıl ve muhakeme ile bir davayı benimseyenlerin ise, ideallerine cansiperane sarıldıkları ve daha önce batıl dâvalarda gösterdikleri gayret ve sebatın fazlasını, girdikleri hak davada göster dikleri görülmüştür.

İslâm tarihi bu hakikatin birçok misalleri ile doludur. İşte, Islâmiyete girdikten sonra Sahabiler arasında mümtaz bir mevki kazanan Adiyy bin Hâtem de bunlardan biridir. Cömertliği ile meşhur Hâtem-i Tâi'nin vefâtından sonra, Tayy Kabilesinin başına gelen zâtın oğlu olan Adiyy, Hıristiyan idi. Kendi dinine sıkı sıkıya bağlıydı. Peygamberimizin (a.s.m.) İslam davasını ilân etmesinden, kendi inançları hesabına çok müteessir olmuştu. Yıllardan beri atalarının izinden giden Arapların böyle yeni çıkan birisinin peşinden gitmelerini bir türlü hazmedemiyordu. Çok huzursuz oldu ve başını alıp Arap Yarımadasını terk ederek, Hıristiyanlığın yaygın olduğu Anadolu içerilerine geldi.

Hatta bir rivayete göre, İstanbul'a kadar gelerek Kayserin huzuruna çıktı. Bir müddet sonra âvâre şekilde dolaşmaktan bıktı ve kendi kendine şöyle dedi: "Şu zâta (Hz. Muhammed'e niçin gitmiyorum ki? Eğer yalan söylüyorsa. ben onu fark ederim. Yok, eğer doğru söylüyorsa ona tâbi olurum." Bu düşüncesinden sonra kalkıp Resulullahın huzuruna geldi. Sahabe-i Kirâm Adiyy'in aniden çıkıp gelmesine çok şaşırmışlardı. Resulullahla aralarında şöyle bir konuşma geçti:

"Ey Adiyy! Müslüman ol ki kurtulasın." (Resulullah bu sözü üç defa tekrarla

di.) "Benim dinim var."

"Ben senin dinini senden daha iyi biliyorum."

"Benim dinimi benden daha iyi nasıl biliyorsun?"

"Evet, sen Rakusiye'den değil misin? Kavminin dörtte bir ganimetini yemiyor musun? Bu senin dininde sana helâl değildir."

Bu konuşmalardan sonra Adiyy tekrar ortalıktan kayboldu. Kendi iç âleminde devamlı olarak mânevî fırtınalar kopuyordu. İslâmiyeti kabul hususunda artık tereddütleri başlamıştı. Bir ay kadar sonra Adiyy tekrar Resulullah ile karşılaştı. Resulullah şöyle buyurdu:

"Ben senin İslâma girmene mâni olan şeyi biliyorum. Sen bu dine, 'Sadece zayıflar, kuvvetli olmayanlar giriyor, zaten Araplar da böyle kimseleri içlerinden atmışlardır' diye düşünüyorsun. Hîre'yi bilir misin?

"Görmedim, ama duydum."

"Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah bu dini mutlaka tamamlayacak ve hâkim kılacak. O kadar ki, bir kadın kimseye ihtiyaç duymadan, tek başına Híre'den kalkarak gelip Kâbe'yi tavaf edecek. Kisrâ bin Hürmüz'ün hazineleri ele geçirilecek."

"Kisrâ bin Hürmüz'ün hazineleri mi?"

"Evet, Kisrâ bin Hürmüz'ün hazineleri. Servet bollaşacak. O kadar ki, varlıklı kimseler yardım yapmak için fakir bulamayacak."

Yıllar sonra, hayat hikâyesini ve Resulullahla aralarında geçen konuşmaları naklederken Adiyy şöyle demiştir:

"Kimsesiz bir kadının Hîre'den gelip Kâbe'yi tavaf ettiğine şahit oldum. Kisra'nın hazinelerini ele geçirmeye giden askerî birliğin öncüsü idim. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, üçüncüsü de mutlaka olacaktır. Çünkü bunu Resulullah (a.s.m.) söylemiştir."

Adiyy bin Hátem, kendisinden önce Müslüman olan kızkardeşi Sefane binti Hâtem'in de teşvikleriyle Milâdi 630 yılında Müslüman olmuştu. Resul-ü Ekrem (a.s.m.) ile iki sene gibi kısa bir zaman beraber olmasına rağmen birçok hadis-i şerif nakletmiştir.

Hz. Adiyy, tıpkı babası ve Hâtem-i Tâi gibi çok cömert idi. Sahabe arasında kendisine çok hürmet gösterilirdi. Resul-ü Ekremin yanına geldiğinde de Resulullah kendisine ikramlarda bulunurdu.

Kendisi çok şefkatli idi. Karincalara bile şefkatle muamele eder, "Bunlar bizim komşularımızdır. Onların da hakkı vardır" diyerek, karıncalara yemek verirdi.

İbâdetine öylesine düşkündü ki, "Herbir namaz vaktini iştiyakla bekliyorum" derdi.

Hz. Ebû Bekir zamanında meydana gelen irtidat hadiselerinde Halifeye sadâkatle hizmet etmiş ve kavminin hâdiselere karışmaması için cansiperane bir mücadele vermişti.

Irak muharebelerinde Hâlid bin Velid'in yardımcısı olarak büyük kahramanlıklar gösterdi. Kadisiye ve Mihrân savaşlarında da Ebû Ubeyde'nin kumandası altında cansiperâne gayretlerinden geri kalmadı.

Uzun müddet kendi kabilesi arasında, diğer Sahabelerden uzak kalmıştı. Bir gün Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Medine'ye geldi. Kendisini tanımadığını zannederek Hz. Ömer'e, "Ey Mü'minlerin Emiri, beni tanımadınız mı?" dedi. Hz. Omer şöyle karşılık verdi:

"Sizi nasıl tanımam? Siz ki Cenâb-ı Hakkın ikrâmina mazhar olmuşsunuz. Birçokları hak yoldan ayrılırken siz sebat ettiniz. Birçokları inkâr ederken, siz hakkı tasdik ettiniz. Onlar ihanet ederken, siz sadakat gösterdiniz. Onlar sırt çevirirken, siz göğüs gerdiniz." 2

Nefsinin methedilmesinden hoşlanmayan Adiyy bin Hátem, "Yeter, ey Ömer!" diyerek Hz. Ömer'in sözünü kesti. Adiyy bin Hâtem, mümtaz hizmetlerle geçen uzun bir ömre mazhar olmuş ve Hicretin 68. yılında Kûfe'de vefat etmiştir.

Allah şefaatine nâil etsin.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@