Aile sistemleri kuramı nedir?

Aile sistemleri kuramı nedir?

19 Mayıs gösterilerinde çocuklara giydirilmek istenen yarı çıplak kıyafetlere tepki 19 Mayıs gösterilerinde çocuklara giydirilmek istenen yarı çıplak kıyafetlere tepki

Aile sistemleri kuramı, aile üyelerinin birbiriyle ilişkili olmalarını, ailenin bir ferdini diğer fertlerinden ayırarak anlamanın güçlüğünü ve doğrusal olmayan bir neden-sonuç ilişkisini vurgulamakta ve kesinlikle hepsinin değilse bile bazı aile terapilerinin analitik temelini sağlamaktadır.