Akre isminin anlamı nedir? Akre'ne demektir?

Kur'ân-Kerîm'i en güzel, en doğru ve latif bir şekilde okuyan.

Kökeni: Arapça