Akropolis ne demektir? İlk Çağ'da Akropolis...

Lozan Anlaşması'nın tam metni Lozan Anlaşması'nın tam metni

İlk Çağ'da Atina sitesinin çekirdeği ve iç kalesine verilen isim. Yüksek bir tepede kurulmuş olup tapınaklar orada toplanır. Genel olarak Akropolis, iç kale veya site merkezi yerine de kullanıhr.