'Alaşağı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "alaşağı" şeklindedir.

Alaşağı kelimesi niçin bitişik yazılır?

Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Alaşağı etmek ne demektir? TDK'ye göre anlamı

1. Yetkilerini elinden alıp birini yerinden uzaklaştırmak, atmak, kovmak.

2. Kapıp yere vurmak.

3. mecaz. Kötülemek, değersiz göstermek

Alaşağı etmek sözüyle örnek cümle

"Her on yılda bir, geçmişten bu yana süregelen edebiyatı alaşağı ediyoruz." (Tomris Uyar)