Aliterasyon nedir?

Ses yinelemesi. Bir şiirin herhangi bir dizesinde veya düzyazının bir cümlesinde, aynı ünsüzlerin ya da benzer hecelerin bir âhenk oluşturacak biçimde tekrarlanması suretiyle yapılan bir edebî sanatttr. Eski ve yeni şiirimizde sıkça kullanılan aliterasyon sanatıyla, anlama da yansıyan bir âhenk oluşturmak amacı güdülür.

Aşağıdaki örneklerde, koyu yazılan aynı ünsüzlerin tekrarı suretiyle aliterasyon sanatı yapılmıştır:

Karşı yatan karşı kara dağlar karayıptır...

(Dede Korkut)

Gül gülse ağlasa bülbül acep değil

Zîra kimine ağla demişler kimine gül

(Nedim)

Seherle seyre koyuld um sema-yı deryâyı

(Tevfik Fikret)

Üzüm çöpleri, armut sapları, çekirdek çok çiğ
Önceden düşünmedik çok çiğ çağ

(Behçet Necatigil)

Çağlarda çağlayan bir çavlan bir çağlayanım
Çalı çırpı çıkın bir çavdar uygarlığım ben

(Sezai Karakoç)