Alkol kullananlar neden sık sık hasta olur?

Sözü geçen ve içki kullananlarda meydana gelen asetaldehid-albumin birleşiğinin, insanda lenfosit (muafiyet, yani bağışıklıkla alâkalı hücre) farklanmasını bozduğu, bunun neticesinde de alkoliklerde mikroplara, vücuda yabancı maddelere karşı bağışıklığın yani muafiyetin büyük zarar gördüğü ıspatlanmıştır. Bunun neticesi olarak içki kullananlar, alkolikler sık sık hasta olurlar.

Amonyak gibi vücuttan meydana gelen zararlı bileşikler karaciğer hücrelerinde zehirsizleştirilir. Amonyak böbreklerden daha kolay atılabilen üreye değiştirilir. Siroz gibi kronik karaciğer hastalıklarında amonyağın üreye değiştirilmesi düşer. Kanda amonyak artar. Neticede amonyak zehirlenmesi, karaciğer koması olur.

Alkolün parçalanması neticesinde meydana gelen fazla hidrojen karaciğer hücrelerinin metabolik faaliyetlerini bozar. Bu meyanda yağların yanmasında bozulur, karaciğer hücrelerinde yağ damlacıkları birikir, karaciğerde yağlanma olur.

Kirlilik kaynaklı hastalıklar 9 milyon kişinin ölümüne yol açtı! Kirlilik kaynaklı hastalıklar 9 milyon kişinin ölümüne yol açtı!

Kaynak: Alkollü içkiler, sigara ve madde bağımlılığı - Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI