'Alt yazı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "alt yazı" şeklindedir.

Alt yazı kelimesi niçin ayrı yazılır?

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

Alt yazı ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Gazete, dergi, televizyon programı vb. yayınlarda çıkan resim ve fotoğrafları açıklayan yazı.
  2. Sinema-televizyondaki kulanımıyla yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını çeviri olarak görüntünün altında veren yazı.

Alt yazı kelimesiyle örnek cümle

Yeni çıkan filmi alt yazılı olarak izledim.