İşte, “Amir bin Ebî Vakkas kimdir? Amir bin Ebi Vakkas’ın hayatı, Amir bin Ebî Vakkas’ın vefatı…” sorularının cevapları…

Hz. Amir Cennetle müjdelenen on Sahabíden biri olan Sa'd bin Ebî Vakkas'ın (r.a.) kardeşiydi. İslâmiyetin ilk yıllarında, Hz. Sa'd vasıtasıyla Müslüman oldu.

Annesi, Hz. Sa'd gibi, Hz. Amir'in de Müslüman olmasından rahatsız oldu. Dinini terk etmedikçe gölgelenmemeye, bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Hz.Amir o sırada henüz küçüktü. Fakat kuvvetli bir imana sahipti. Annesinin bu sözlerine ehemmiyet vermedi. Çünkü annesi daha önce de ağabeyi Sa'd (r.a.) için aynı şeyleri yapmıştı. Sa'd, annesine saygı duyduğu halde bu hususta onun sözünü dinlememiş, inancından taviz vermemişti. Bunun üzerine anne baba da olsa Allah'a isyan hususunda kula itaat edilmeyeceğine dâir âyet inmişti. Bunu bildiğinden Hz. Amir annesinin tehdidine kulak asmadı. Fakat annesi Hz. Âmir'i çok rahatsız ediyordu. Hz. Amir daha fazla dayanamadı. Habeşistan'a hicret etti. Oradan Medine'ye hicret ederek iki hicret sevabıbirden kazandı.

Uhud Muharebesine katılan Hz. Amir, Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Şam'da vefat etti.