'Ana düşünce' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "ana düşünce" şeklindedir.

Ana düşünce kelimesi niçin ayrı yazılır?

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

Ana düşünce ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana fikir.

Ana düşünce  kelimesiyle örnek cümle

"Eserin ana düşüncesine sadakat, yazara ve esere gösterilecek ilk nezaket ve saygı borcudur." (Haldun Taner)