Analitik Zeka nedir?

Bir problemi veya konuyu tümden gelim yöntemi ile alt konulara ayırıp, her bilgiyi ayrıca değerlendirebilme yeteneğidir. Konuların küçük parçalara ayrılıp bilginin sorgulanmasındaki amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek/geliştirmektir.

Analitik düşünme yeteneği olan kişiler, karmaşık yapılar karşısında pratik çözümler üretebilirler.

Bu zeka türüne sahip kişiler hangi özelliklere sahiptirler?

  • Bu zeka tipine sahip birey klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur.
  • Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar.
  • Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulur.
  • Bilgisayar programlama – algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir.
  • Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur.
  • Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır.
  • Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir.
  • Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir.
  • Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.