'Anayasa' kelimesini doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "anayasa" şeklindedir.

Dilimizdeki her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Anayasa ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.
  2. mecaz. Temel, esas.

Anayasa kelimesiyle örnek cümle

"Prensesin bu memlekete getirip yaydığı Zekeriya sofrasının anayasası budur." (Aka Gündüz)