Anka kuşu nedir?

Birçok edebiyat eserinde, özellikle divan şiiri örneklerinde mazmun olarak karşımıza çıkan anka, Kaf Dağı'nda yaşadığı varsayılan adı var kendi yok efsânevî bir kuştur. Çok uzun boynu, rengârenk ve upuzun tüyleri, insan yüzüne benzeyen yüzü ve her kuştan bir iz taşıyan özellikleriyle anılır. Yere konmadan havada, çok yükseklerde uçarak yaşadığına inanılır. Boynu çok uzun olduğundan anka, otuz kuş büyüklüğünde, otuz renkli ve otuz kuşun işaretlerini taşıdığı için simurg, sfreng; bulunduğu yerdeki kuşları avladığı için Anka-yı muğrib adları verilmiştir. Bir söylenceye göre, hayvanları hatta çocukları kapıp yemeğe başlayınca soyu yıldırımla yok edilmiştir. Bir rivayete göre de, anka, cennet kuşuna benzer yeşil bir kuşmuş.
Türk masallarında karşılaştığımız anka kuşu, iyilikseverbir kuştur. Masal kahramanlarını karşılaştıkları tehlikelerden kurtarmak için onları sırtına alarak uzak diyarlara, Kaf Dağı'na götürür ve tehlikeden emin kılar. Anka, bazı kaynaklarda, halk arasında devlet kuşu olarak bilinen "hümå" ve "kaknus" ile karıştırılmıştır. 

Anka kuşunun diğer adları

Zümrüdüanka, zümrüt, sîmurg, sireng.