Ütopya nedir? 

Gerçekleşmesi mümkün olmayan hayal ve tasarımlar. Ütopya, bir hayal ürünüdür. Kişinin özlediği kusursuz bir dünyada yaşama isteği, ütopyaların tasarlanmasına sebep olur. Bu tür ideal ve hayali tasarıların anlatıldığı eserlere ütopik eser denir. 

TDK'ye göre anlamı

Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce.

Kelimenin kökeni ve ilk kullanımı

Köken olarak Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir. Kullanımı Thomas More'un 1516'da yazdığı De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia veya kısaca Utopia isimli kitabıyla yaygınlaşmıştır.

Türk edebiyatında ütopya

Ahmet Haşim'in O Belde şiiri, ütopik bir âlemin tasvirinden ibarettir. "O Belde", Haşim'in ütopyasıdır. Peyami Safa, Yalnızız'da romanın başkahramanı Samim'in tasarladığı "Simerenya" adlı ütopik ülkesine yer verir.

Dünya edebiyatında ütopya

Platon'un "Devlet"i, Thomas More'un "Ütopya"sı, Francis Bacon'ın "Yeni Atlantis"i dünya edebiyatındaki bazı ütopya örnekleridir.