Aruz veznine göre hece türleri

Aruz ölçüsüne göre heceler üç gruba ayrılırlar. Bu, hece sonlarının durumlarına göre yapılan bir gruplandırmadır.

Açık hece (Kısa hece)

Sonu ünlü ile biten heceler açık hece veya kısa hece olarak adlandırılır (örnek: ge-li-yor). Tek ünlüden meydana gelen heceler
de aynı adı alırlar. (e-mek). Bunlar vezin bulmak için yapılan işaretlemede hece altında nokta (.) ile gösterilir.

Kapalı hece (Uzun hece)

Sonu ünsüz veya uzun ünlü ile biten heceler, kapalı hece veya uzun hece olarak adlandırılır. (örnek: dün-ya). Tek uzun ün
lüden meydana gelen heceler de aynı adı alırlar. Bunların dışında mısra sonları da açık hece ile bitse bile, kapalı hece kabul edilir.(â-teş). Bunlar vezin bulmak için yapılan işaretlemede hece altında düz çizgi (-) ile gösterilir.

Bileşik hece (Bir buçuk hece)

İki ünsüz veya bir uzun ünlüden sonra gelen bir veya iki ünsüzle biten hecelere bu ad verilir. (örnek: aşk, yâr, dôst).
Bu heceler, normal bir heceden daha fazla uzatılarak okunur ve buna med adı  verilir. Bileşik heceler iki hece kabul edildiğinden vezin bulmak için yapılan işaretlemede hece altında bir düz çizgi ve bir nokta olarak iki işaretle (- .) gösterilir.