Tüm çalışanların asgari ücret kadar vergiden muaf tutulmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Tüm çalışanların eşit tutulması sağlanacak. Değişiklik önergesiyle maddenin kapsamı genişletildi.