Asya Hun Devleti'nin özellikleri:

Asya Hun devleti Orta Asya’da kurulmuştur.

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.

Anadolu’ya ilk keşif birlikleri gönderen devlettir.

Devletin merkezi yani başkenti Ötüken’dir.

Devlet en parlak dönemlerini Mete Han, Ki-ok ve Cün-çin gibi hükümdar dönemlerinde yaşamıştır.

Asya Hun Devleti özellikleri arasında atlı — göçebe kültürünün olması da vardır.

Göçebe hayat tarzını benimsemişler ve yerleşik hayata geçmemişlerdir.

Yerleşik hayata geçmediler ancak tarımla uğraşıp su kanalları yapmışlardır.

Çok tanrılı bir inanca sahip olmuşlar ve su, ay, güneş ve toprağı kutsal olarak kabul etmişlerdir.

Dini inançları arasında şamanizm de vardır.

İlk defa Metehan döneminde kurultay kurulmuş ve devlet doğu-batı şeklinde yönetilmiştir.

Oğuz Kağan destanı Asya Hun devletine aittir.

Çinlilerle İpek Yolu için uzun yıllar mücadele etmişlerdir.

Çinliler ile ilk antlaşmayı imzalamışlar ve Çin’i vergiye bağlamışlardır.

Çin devleti Asya Hun Devleti baskısından ve saldırısından kurtulmak amacıyla Çin Seddini inşaa etmiştir.

Hun sözcüğünün anlamı: Türk halkı ve insan anlamına gelmektedir.

Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuştur. Diğer kaynaklarda Teoman ismi Tu-man olarak geçmektedir.

İlk Türk devleti teşkilatını oluşturmuşlardır.

Göktürk ve Uygur devletlerinin atalarıdır.

Mete Han döneminde askeriye de onluk sistemine geçildi.

Asya Hun Devleti özellikle atlı okçuları ile ünlenmiştir.

Asya Hun Devleti özellikleri arasında bugünkü Kara Kuvvetleri komutanlığının kuruluş tarihi, Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan MÖ. 209 yılı kabul edilir.

Mete Han tarafından Türkler bir bayrak altında toplanmıştır.

Asya Hun Devleti hükümdarları Çinli prenseslerle evlilikler yapmıştır.

Asya Hun Devleti MS. 216 tarihinde yıkılmıştır.