Viyana İdare Mahkemesi’nin  24 Mart'ta VGW-103/048/3227 / 2021-2 referans numarasıyla yayınlanan, “Cumhuriyet Adına” verdiği karar ile başta DSÖ olmak üzere Avusturya Kurz hükümetini zora sokacak. Karardaki eşit derecede önemli bir pasajda, “siyasetin ve aynı zamanda ana akım medyanın geçen yıl halkı yanlış” bilgilendirdiğine ilişkin boyutları gösterildi.

13 aydır dünya gündeminden inmeyen  “vaka sayısı”, “test sonuçları”, “vaka olayları” ve “enfeksiyon sayısı” kelimeleri kullanan Viyana Şehri Sağlık Hizmetleri, “Bu terim karmaşası, salgın durumun bilimsel bir değerlendirmesinin” karşılığı olmadığı ve  hak etmediği de belirtildi. DSÖ için belirleyici olanın yalnızca  hasta kişilerin sayısı ve “pozitif veya diğer vaka sayıları” olduğuna vurgu yapıldı.

Mahkeme böylelikle Viyana Eyalet Emniyet Müdürlüğü'nün yasağına dayandırdığı Viyana Şehir Sağlık Servisi tarafından sağlanan bilgilerin, “salgına ilişkin geçerli ve kanıta dayalı herhangi bir ifade veya bulgu içermediği” sonucuna vardı. Yargının yıllardır kamu güvenliğine yönelik bir tehdit korkusunu gösterilerin yasaklanması için yetersiz görmesi açısından yasağın zaten tartışmalı olduğu düşünülüyordu.

Mahkeme, karar gerekçelerinin tıbbi kısmının temeli olarak aşağıdaki ilkeleri kullanmıştır:

IVD Kullanıcıları için DSÖ Bilgi Bildirimi 2020/05, SARS-CoV-2'nin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanan Nükleik asit testinq (NAT) teknolojileri, 20 Ocak 2021

2020 çalışması (Bullard, J., Dust, K., Funk, D., Strong, JE, Alexander, D., Garnett, L., & Poliquin, G. (2020). teşhis örnekleri. Klinik Bulaşıcı Hastalıklar, 7j (10), 2663-2666.)

Dr. Cary Mullis (PCR testinin mucidi): "... bir PCR testi teşhis için uygun değildir ve bu nedenle bir kişinin hastalığı veya enfeksiyonu hakkında kendi başına hiçbir şey söylemez."

Mahkeme, bir kişinin hasta veya sağlıklı olup olmadığını yalnızca bir doktorun belirleme hakkına sahip olduğuna karar verir (2 Paragraf 2 Z 1 ve 2 Tıbbi Kanun 1998, BGBI. I. BGBI tarafından değiştirilen 169/1998. I No. 31 / 2021), Portekiz Temyiz Mahkemesi'nin zaten belirlediği gibi. Geçenlerde işaret ettiği gibi, "Covid testleri" tam bir saçmalık olduğunu söyledi. Viyana İdare Mahkemesi de davayı  aynı şekilde gördü.  Antijen testlerinin hatalara aşırı duyarlılığından da bahsedildi. Corona Komisyonu'nun mevcut analizler için yalnızca bu tür antijen testlerine güveneceği eleştirdi. Bu küçük bilgi tek başına siyasi bir bombadır.

Corona Komisyonu, DSÖ'nün değil Sağlık Bakanının vaka tanımına dayandırmalıydı; bu nedenle "hasta / enfekte" sayılarının belirlenmesi yanlıştır. Karar nedeni VGW-103/048/3227 / 2021-2, Viyana İdare Mahkemesi, 24 Mart 2021

İfadede Viyana kararı: PCR testi enfeksiyon kanıtı olarak yeterli değil!

Hatırlamamız gerekirse Viyana İdare Mahkemesi, Ocak ayı sonunda korona gösterisinin yasaklanmasının hukuka aykırı olduğunu ilan etti ve ayrıca, DSÖ'nün tavsiyelerini karşılamadığı için Sağlık Bakanının temelindeki veritabanının yetersiz olduğunu ilan etti.

Jüri, "PCR testi üzerindeki tek odak noktası DSÖ tarafından reddedildi" diyen yargıçlar. "Corona Komisyonu, DSÖ'nün değil Sağlık Bakanının vaka tanımına dayandıysa, 'hasta / enfekte' rakamlarının herhangi bir şekilde belirlenmesi yanlıştır." dedi.

Genel olarak, Viyana Belediyesi sağlık servisinden gelen, “bilgiler” ve buna dayalı yasaklama bildiriminin nedenleri ile ilgili olarak, “salgınla ilgili geçerli ve kanıta dayalı beyan ve bulguların bulunmadığına” yer verildi. Bunun altını çizen Corona Komisyonu'nun,  "Sınırlamalar", "Bireysel önlemlerin etkililiği hakkında hiçbir sonuç çıkarılamaz, çünkü bunların birbirleriyle etkileşime girdikleri ve etkileri açısından birbirlerini etkiledikleri varsayılabilir."

Avusturya’daki bu karar sonucu, Hukukun üstünlüğü gereği tüm tedbirlerin derhal kaldırılması gerekecek. Daha önce de Portekiz'de benzer nitelikte bir karar verilmişti.