İslami bir terim olarak Azze ve celle ne demek? Azze ve celle ne anlama geliyor? Azze ve celle kelimesinin anlamı nedir?

Çizgilerin dilinden Hadis-i Şerifler... Çizgilerin dilinden Hadis-i Şerifler...

Arapça kökenli bir kelimedir. Azze ve celle Allah'ın sıfatlarındandır. Bu sebeple ezan okunduğu zaman celle celalühü veya azze ve celle denilir. Anlamları ise;

Aziz: Allahın sıfatı olarak üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli anlamı taşımaktadır.

Celil: Kuvvetli, kudretli, yüce demektir.

Allah’ın ismi söylenince, yazılınca ve işitilince, söylenilen bir saygı ifadesinir. Yüceliğini, kudretini belirtir. Allah’a yakışan bütün kemâlâtı içerirdikleri için bu sebepten bu sıfat kullanılmaktadır.

Allah: Eşi ve benzeri bulunmayan, yaratıcının adı. Her şeyin sahibidir ve kimseye muhtaç değildir. Tek ilahtır. Kainatde varolan canlı, cansız her varlığı Allah yaratmıştır.