"Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar" ne demek?

Fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşinin yani gerçeklerin doğacağını belirten veciz sözdür. Tartışmanın fikri harekete yaptığı katkıya vurgu yapan bir sözdür. Veciz bir söz olmakla beraber kime ait olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. İddialar tanzimat dönemi yazarlarından birine ait olduğunu yönündedir.