'Başa baş' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başa baş" şeklindedir.

Niçin ayrı yazılır?

İsim hâl ekleriyle yazılan ikilemeler bitişik yazılır.

Başa baş ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Eşit durumda, dengeli olarak.
  2. Birine üstünlük sağlamadan.

Başa baş kelimesiyle örnek cümle

Bu iki güreşçi başa baş güreştiler.