'Başıboş' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başıboş" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Başıboş ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan.
  2. Bağlanmamış, serbest bırakılmış.
  3. Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz bir biçimde.
  4. Kendi isteğine göre, hiçbir etki altında kalmadan.

Başıboş kelimesiyle örnek cümle

"Günün birçok saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim." (Ahmet Hamdi Tanpınar)