'Başıbozuk' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı 'başıbozuk' şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Başıbozuk ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Düzensiz topluluk.
  2. Askerlerin arasına katılmış sivil savaşçı.
  3.  Karışık, içinden çıkılamayan.

Başıbozuk kelimesiyle örnek cümle

"Böyle bir durumda kendi hâline bırakmak ancak başıbozuk bir ekonomi ortamına yol açabilirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)