'Başkahraman' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başkahraman" şeklindedir. Çünkü, "baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır.

 Başkahraman ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir eserde başrolü oynayan kişi, başkişi demektir.

Başkahraman kelimesiyle örnek cümle

Başkahramanın hüzünlü tavrı ta içime işledi.