Başkalaşım kayaçlar nedir? Başkalaşım kayaçların özellikleri nedir? Başkalaşım kayaçlar nasıl oluşur? Başkalaşım kayaçların çeşitleri nelerdir? Başkalaşım kayaçlara verilebilecek kayaç türleri nelerdir? İç kuvvetler nelerdir? Dış kuvvetler nelerdir?

BAŞKALAŞIM KAYAÇLAR NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Başkalaşım kayaçları ya da metamorfik kayaçlar, magmatik ve tortul kayaçların çeşitli etkilerle (örneğin basınç, sıcaklık) değişikliğe uğraması sonucu oluşur. Mermer başkalaşım kayaçlara örnek olarak verilebilir. Gnays, elmas, şist de bu kayaçlara diğer örneklerdir.

Bazı yönlerden oluştukları kayaçlara benzerler fakat farklı özellikleri de vardır

Metamorfik kayaçlar, " kayaç biçiminde değişim" anlamına gelen metamorfizma adı verilen bir süreçte mevcut kaya türlerinin dönüşümünden kaynaklanır. Orijinal kaya ( protolit ) ısıya maruz kalır (150 ila 200 °C yüksek sıcaklıklar) ve basınç ( 100 megapascal (1.000 bar) veya daha fazla) derin fiziksel veya kimyasal değişime neden olur. Protolit tortul, magmatik veya mevcut bir metamorfik kaya olabilir.

Metamorfik kayalar Dünya'nın kabuğunun büyük bir bölümünü oluşturur ve Dünya'nın kara yüzeyinin% 12'sini oluşturur. Bunlar dokuya ve kimyasal ve mineral birleşimine ( metamorfik fasiyes ) göre sınıflandırılır. Bunlar basitçe Dünya yüzeyinin altında, yüksek sıcaklıklara ve üzerindeki kaya katmanlarının büyük basıncına maruz bırakılarak oluşturulabilir. Kıtasal çarpışmalar gibi yatay basınç, sürtünme ve bozulmaya neden olan tektonik süreçlerden oluşabilirler.

Kaya, Dünya'nın iç kısmından magma adı verilen sıcak erimiş kayanın sokulmasıyla ısıtıldığında da oluşurlar . Metamorfik kayaçların incelenmesi (şimdi erozyon ve yükselme sonrasında Dünya yüzeyinde ortaya çıkar), Dünya kabuğunda büyük derinliklerde meydana gelen sıcaklıklar ve basınçlar hakkında bilgi sağlar. Metamorfik kayaçların bazı örnekleri gnays, arduvaz, mermer, şist ve kuvarsittir.

Yüksek basınç altında kayalar sıkışarak yapraklaşmaya uğrar, yüksek sıcaklık altında ise aynı kimyasal bileşime sahip olan mineraller başka minerallere dönüşür. Örneğin metamorfizma sonucunda kil mika, kireçtaşı ise mermer şekline gelir.