'Başkomutan' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başkomutan" şeklindedir. Çünkü, "baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır.

Başkomutan ne demektir?

Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, başkumandan, serdar demektir.

 Başkomutan kelimesiyle örnek cümle

Başkomutan son derece önemli kararlara imza atmış, savaşın seyrini değiştirmişti.