'Başöğretmen' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başöğretmen" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır.

Başöğretmen ne demektir? TDK'ye göre anlamı

İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.

Başöğretmen kelimesiyle örnek cümle

Başöğretmen, talebeyi odasına çağırdı ve ikaz etti.