'Baştan başa' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "baştan başa" şeklindedir.

Baştan başa kelimesi niçin ayrı yazılır?

İsim hâl ekleriyle yapılan ikilemler ayrı yazılır.

Baştan başa ne demektir? TDK'ye göre anlamı

1. Tamamen, bütünüyle.

2. Başından sonuna kadar, bir uçtan bir uca.

Baştan başa kelimesiyle örnek cümle

"Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi." (Ahmet Haşim)