'Başvurmak' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başvurmak" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır? 

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Başvurmak ne demektir? TDK'ye göre anlamı

1. -e Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.
      "Fakat ben ona başvurmadan belki Hatice bana müracaat eder." - Necip Fazıl Kısakürek

2. -e Bir şeye yararlanmak amacıyla el atmak.
      "Yalnızca duygulara, sezgilere başvurmak yanıltıcı olabilir." - Nermi Uygur

3. -e Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanmak, müracaat etmek.

4. -e Bir işe girmek, bir sınava katılmak vb. konularda müracaatta bulunmak.
      "Günlük gazetelerde her gün başvuran öğrencilerin adları yayımlanıyordu." - Metin And

5. -e İsteği, dileği belirtmek için herhangi bir işlem başlatmak.
      Mahkemeye başvurmak.