Bera bin Mâlik kimdir? Bera bin Mâlik‘in hayatı...

Bera bin Mâlik kimdir? Bera bin Mâlik nerede doğmuştur? Bera bin Mâlik ne zaman doğmuştur? Bera bin Mâlik nasıl Müslüman olmuştur? Bera bin Mâlik nasıl hicret etmiştir? Bera bin Mâlik nasıl evlenmiştir? Bera bin Mâlik’in cesareti, Bera bin Mâlik‘in hayatı, Bera bin Mâlik’in vefatı…

İslam 20.12.2019 - 16:13 20.12.2019 - 16:13 Bülent Deniz

İşte, “Bera bin Mâlik kimdir? Bera bin Mâlik nerede doğmuştur? Bera bin Mâlik ne zaman doğmuştur? Bera bin Mâlik nasıl Müslüman olmuştur? Bera bin Mâlik nasıl hicret etmiştir? Bera bin Mâlik nasıl evlenmiştir? Bera bin Mâlik’in cesareti, Bera bin Mâlik‘in hayatı, Bera bin Mâlik’in vefatı…” sorularının cevapları…

Suffe medresesinin ilim ve hadis rivayeti sahasında yetişmiş mümtaz talebesi Enes bin Malik'in (r.a.) kardeşi olan Berâ bin Malik (r.a.), Resulullahın (a.s.m.) himaye ve tedrisi altında ilmî hizmetlerde olduğu kadar, kendisine mümtazlık vasfı kazandıran maddi ve manevi fetihlerde de bulunmuş bir Sahâbidir. Her iki kardeş de, nübüvvet nurunun zengin parıltılarını mazhar olarak, hayatları boyunca, İslâm hizmetinde bulunmuşlardır.

Berâ bin Malik, harp meydanlarında düşman saldırılarını püskürten bir İslâm kahramanıdır. Onun şecaat ve cesaret istidâdını gören Resulullah Efendimiz, o sahada daha fazla gelişmesini temin etmiştir. Onun mümtaz hayatını tedkik ettiğimizde, hemen bütün savaşlara, Resulullah İle beraber katılmış olduğunu görürüz Bera, Resulullahın vefatından sonra da kahramanlığını büyüterek sürdürür.

Resulullaha bir an önce kavuşmak emeliyle gözünü kırpmadan ölüme koşar. Hz. Ömer (r.a.) onun cesaret ve gözü pekliğini bildiği halde, ordu kumandanlığına getirilmemesini tembih etmiştir. Çünkü heyecanı yüzünden gözünü kırpmadan düşman çemberine atılıp, Müslümanları zor durumda bırakabileceğinden endişe duymuştur.

Gerçekten Bera, savaşların çoğunda böyle yapmıştır. Yalancı peygamber hadiseleri yüzünden çıkan savaşlarda büyük kahramanlıklar göstemiştir. Bilhassa, Yemame'de Müseylime'yle çarpışırken, onun ordusunu çok sıkıştırır. Müseylime ve askeri bir kaleye sığınır. Bera bin Malik, tek başına kalenin duvarlarından atlayarak içeri girer. Müseylime’nin askerleri ile kahramanca çarpışır ve kale kapısını içerden açmayı başarır. Açılan kapıdan içeri giren İslam ordusu Müseylime'yi mağlup ederek öldürür. Bu savaşta Bera bin Malik'in gösterdiği kahramanlığın hangi duygudan kaynaklandığını Medine ahalisine hitaben söylediklerinden çıkarabiliriz:

"Ey Medine ahâlisi! Bugün artık Medine'nizi yok farz edin. Malınızı mülkünüzü yok farz edin. Bugün, sizin için sadece ve sadece Allah rızası vardır, Cennet vardır."

Bu coşkun iman duygusundan aldığı hız ve ilhamla, cesaret ve şecaatle savaşa katılan Bera bin Malik'in bu harpte seksen küsür yara aldığı rivayet edilmektedir. Yaralarının tedavisiyle bir ay müddetle, bizzat Halid bin Velid ilgilenmiştir.

Hz. Bera, sürekli Allah'a yalvarır, dua ederdi:

"Ya Rabbi, ölüm beni yatağımda yakalamasın; Allah'tan ümid ederim ki, beni yatağımda ölüme teslim etmesin."

Sesi çok güzel olduğu ve zaman zaman şiirler söylediği için kardeşi Enes'in, "Ne zamana kadar böyle devam edeceksin?" deyişine çok kızar, "Sen benim yatakta öleceğimi mi sanıyorsun?" diye çıkışırdı. Şehâdetin derin ve coşkun mânâsı, ruhuna öyle karışmıştır ki, yatakta ölmeyi kendisi için büyük bir musibet saymaktadır.

Bera’nın ruhu, kahramanlığının kuvvetli sevkiyle şehadet arayıp rahat ölüm kabul etmediği için, Allah ona o yüce mertebeyi nasip etti. Tuster Fethine katıldı. Tuster Harbinde üstün kahramanlıklar gösterdi. Savaş başlangıçta Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanacak gibiydi. Mücahitler zor durumdaydılar.

Sahabelerin birbirleriyle istişare ediyor, zafer için yeni savaş stratejileri bulmaya çalışıyorlardı. Bu arada gizliden gizliye gözler Bera'ya yöneliyordu. Bakışlar, kahramanlığını çok güzel anlatan gözlerine kayıyordu. Zaferi getirecek, fethi yaklaştıracak, sanki onun cesaret işaretiydi. O, Resulullahın senasına mazhardı.

Suffe medresesinin kahraman bir talebesiydi. "Birçok dağınık ve tozlu saçlı kimseler vardır ki, Allah adına yemin ettiği zaman Allah onu yalancı çıkarmaz. İşte, Bera bin Malik de bu kimselerdendir" buyuran Resul-i Ekrem efendimiz, Bera'nın yüksek faziletini beyan etmişlerdi. Bunu iyi bilen Sahabeler, Peygamber iltifatına mazhariyetin ispatını istiyor gibiydiler. Bu sırada Hz. Bera bin Malik yüce şehitlik makamının sessiz işaretlerini görüyor gibiydi. Ve Bera, Sahabilerle birlikte hücuma geçti. İran ordusu için bozgun görünmüştü. Düşman kumandanı öldürüldü, Tuster'in fethi göründü.

Resulullaha kavuşma aşkıyla yaşayan Hz. Berâ bin Malik, yüz kişiyi öldürdükten sonra Hürmüzan isimli bir İranlının kılıcıyla şehadet şerbetini içti, gerçek dost ve sevdiklerinin yanlarına kanatlandı. Suffe medresesinin yetiştirdiği bu kahramanlık timsali mücâhit, son nefesine kadar varlığını, İslâmın yayılması için sarf etmişti. Cenab-ı Hak, şehitlik mertebesiyle onu şereflendirmiş, mükâfatını vermişti.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@