'Beraat-ı zimmet asıldır' ne demektir?

"Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur." demektir.

Mecelle'nin yüz ana kuralından biridir.