'Beşibirlik' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "beşibirlik" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Beşibirlik ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Kadınların süs için takındıkları, beş tam altının bir arada bulunduğu süs eşyası.

Beşibirlik kelimesiyle örnek cümle

Geline beşibirlik taktılar.