'Birçok' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "birçok" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Biraz, birazı, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Birçok ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

Birçok  kelimesiyle örnek cümle

"Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." (Nurullah Ataç)