'Bire bir' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı bire bir şeklindedir.

Bire bir sözü niçin ayrı yazılır?

İsim hâl ekleriyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır.

Bire bir ne demektir? TDK'ye göre anlamı

1.  Aynı, tıpkı.

2. Ölçü, miktar vb. özellikleri eşit olarak.

3. Yüz yüze, karşılıklı olarak

Bire bir kelimesiyle örnek cümle

Bu çalışmaları seçmenle bire bir görüşerek yaptı.