Birikinti yelpazesi nedir? Birikinti konisi nedir? Birikinti konisinin özellikleri nedir? Birikinti konisi nerelerde görülür? Dış kuvvetler nelerdir?

BİRİKİNTİ KONİSİ NEDİR? BİRİKİNTİ YELPAZESİ NEDİR?

Alüvyon yelpazesi (birikinti yelpazesi), tortuların herhangi bir su akıntısı ile taşınması sırasında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle akıntının ağzında biriken toprak ya da kaya parçalarından oluşan düz koni biçimi. Alüvyon yelpazelerine çeşitli iklim koşullarında rastlansa da, sıradağlarla çevrili kapalı çöl havzalarında daha çok görülür.

Dağın yüksek kısımlarından gelen akarsunun yatak eğimi fazladır. Bunda dolayı aşındırma ve taşıma gücü de fazla olur. Taşıyabileceği iri ve ince malzemeleri (süprüntü-kum, kil silt, çakıl) dağdan aşağı taşır. Akarsu dağdan inip, ovaya geldiğinde, akarsu yatak eğimi birden azalır. Yatak eğimi azalan akarsunun taşıma gücü azalır. İçindeki yükün önemli bir kısmını bu alanda biriktirir. Tepesi dağa dayalı bir üçgene benzer bu alan yayvan şekilli ise birikinti yelpazesi, dar ve yüksekse birikinti konisi denir.