Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri hangi ülkelerdir? Bu ülkeler veto hakkına sahip midir?

Ümit Özdağ: Süleyman Soylu’yu görünce döveceğim Ümit Özdağ: Süleyman Soylu’yu görünce döveceğim

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri hangi ülkelerdir?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri (Kalıcı Beş, Büyük Beş veya P5 (permanent five) olarak da bilinir), BM 1945 Sözleşmesinin BM Güvenlik Konseyi'nde kalıcı bir koltuk verdiği beş egemen devlettir:

  • Çin Halk Cumhuriyeti
  • Fransa Cumhuriyeti
  • Rusya Federasyonu  
  • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
  • Amerika Birleşik Devletleri

 Konseyin kalan 10 üyesi, toplam 15 BM üye devleti olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçilir.

Bu ülkeler veto hakkına sahip midir?

Beş daimi üyenin tümü, uluslararası destek düzeyine bakılmaksızın herhangi bir "esaslı" Konsey kararı taslağının kabul edilmesini engelleyebilecek veto hakkına sahiptir.