'Birtakım' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "birtakım" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Biraz, birazı, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Birtakım ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Kimi, bazı.

Birtakım kelimesiyle örnek cümle

"Bu adam birtakım nazari meseleleri çözmek için önceki geceden rüyaya yatmıştı." (İhsan Oktay Anar)