Bitki nedir? Bitki formasyonları nelerdir? Bitki formasyonlarının özellikleri nelerdir? 

BİTKİ NEDİR? BİTKİ ÖRTÜSÜ NEDİR?

Bitkiler, fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir. Bitki örtüsü, bir bölgede bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu örtüdür. 

BİTKİ FORMASYONLARI NEDİR?

Yeryüzündeki bitkilerin sınıflandırılmasında birçok ölçüt kullanılsa da en geçerli olan görünüşüne göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada bitkilerin dış görünüşleri, rengi, yoğunlukları, yükseklikleri, topluluğun mevsimlere göre aldığı renk ve şekilleri, dikey yönde tabakalaşma durumu, hayat formu dikkate alınmaktadır.

Aynı veya farklı soylara ait, doğal çevre istekleri benzer bitkilerin geniş sahalarda oluşturdukları topluluklar formasyon olarak adlandırılmaktadır. Orman, ot ve çalı formasyonları buna örnektir. Formasyonlar kendi içlerinde çok çeşitli alt gruplara ayrılmaktadırlar.

Formasyonları üç ana başlıkta inceleyebiliriz. Bunlar:

1- Ağaç formasyonları

2- Ot formasyonları

3- Çalı ve çöl formasyonları