Araştırmacı-yazar. 1964, Muş doğumlu. Aslen Bitlis’lidir. İslâm bilgini Sadreddin Yüksel Hoca’nın oğlu, Şehit Metin Yüksel'in kardeşidir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1991’de mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarını yine aynı bölümde yürüttü. 1995-2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başkan danışmanı olarak görev yaptı. Çalışmalarını serbest yazar olarak sürdürdü.

Siyaset, din, Alevîlik-Bektâşîlik, Nakşibendîlik, Güneydoğu sorunu, Orta Doğu sorunu başta olmak üzere dış politika konularındaki  makale ve çevirileri, 1987 yılında gazetelerde başlayarak İmza, Bilgi ve Düşünce vb. çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. 

ESERLERİ:

Kürdistan’da Değişim Süreci (1993), Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (2002), Bektâşîlik: Ve Mehmed Ali Hilmî Dedebaba (2002).

KAYNAK: Kitap Rehberi (Kasım 2002),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).