Papa VI. Alexander veya Rodrigo Borgia 1492 yılından ölümüne kadar Hristiyanlığın Papa'sıydı. Rönesans döneminin en tartışılan papasıdır. İsmi sürekli olarak yolsuzluklarla anılan Borgia ailesinin önemli isimlerindendir.

Hiçbir din eğitimi olmayan Rodrigo, çapulcu bir paralı askerdi. Amcası Alfonso de Borgia, ona ayrıcalıklı davranarak hak etmediği bir hoşgörü gösterdi. 1492’de rüşvet ve türlü aldatmacalarla papa seçildi ve VI. Alexander adını aldı. Bir din adamı olmasına karşın Rodrigo’nun evlilik dışı sekiz çocuğu oldu. Kilisenin ruhanî başı olmaktan ziyade, maddî güce sahip bir hükümdar gibi hareket etti. Papalığı süresince türlü rezaletlerle ünlendi.

Borgia ailesi İspanya'daki Aragon Krallığı'na bağlı Valensiya kenti kökenlidir. daha sonraları Papa III. Callistus olarak anılacak olan Alfons de Borja La Torreta'da dünyaya gelmiş ve Valencia'da büyümüştür. Kökenlerine dair derin tartışmalar bulunan Alfons de Borja Lleida Üniversitesi'nde hukuk profesörü olarak görev yapar. Sonraları Aragon hanedanı için diplomatlığın ardından kardinal olur. 1455 yılında ileri yaşında papa seçilir ve ancak 3 yıl görev yapabilir.

Rodrigo BorgiaValencia'da dünyaya gelir. Babası Jofré Llançol i Escrivà, annesi ise Isabel de Borja  Cavanilles'dir. Rodrigo, 1492 yılında Papa VI. Alexander olacaktır. Kardinalken Vanozza dei Cattanei'den dört çocuğu olur. Bunlar Giovanni, Cesare, Lucrezia ve Gioffre'dir. Papalığı sırasında ilişkide bulunduğu Giulia Farnese'den bir kızı olduğu bilinmektedir. Papa olduktan sonra uyguladığı siyasetle çok iyi bir devlet adamı ve diplomat olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak papalığı sırasında aşırı harcamalar, dinsel görevlerin satın alınması, şehvet düşkünlüğü ve adam kayırma gibi eleştirilere maruz kalmıştır. Hükümranlığı dönemince ailesinin üyelerinin güçlenmesine ve zenginleşmesine çalışmıştır. Oğullarından Giovanni Papalık Ordusunun başkomutanı olarak atanırken diğer oğlu Cesare ise 18 yaşında kardinal yapılmış, ileride papa olmasının yolları açılmıştır. Rodrigo, İtalya ve İspanya'daki güçlü asil ailelerle güçbirliği yapabilmek için çocukları vasıtasıyla evlilik bağını kullanmaya gayret göstermiştir. Milano bölgesindeki güçlü Sforza ailesi ile iş birliği için kızı Lucrezia'yı Giovanni Sforza ile evlendirir. En küçük oğlu Gioffre ise Aragon Hanedanından Sancha ile evlenir.Papa VI. Alexander, 1503 yılında Roma'da hayatını kaybetmiştir.

Papa VI. Alexander döneminde yolsuzluk, cinayet, adam kayırma, hırsızlık, tecavüz, ensest ve zehirleme olayları sürekli olarak gündeme gelmiş ve aile, iktidar yolundaki adımlarını sağlamlaştırmak için diğer güçlü ailelerle ittifak kurma yoluna gitmişti. Tabii, dostluklar beraberinde düşmanlıklar da getiriyordu.

 Rodrigo, aralarında Lucrezia ve Cesare’ın da olduğu pek çok gayrimeşru çocuğa sahip olmuştu.